Най-продавани

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Ей Би Си Козметикс отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:
Наименование "Ей Би Си Козметикс" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 203156896
Седалище и адрес на управление: ул. Клокотница 35-37, София 
E-mail: office@sangado.bg
Телефон.: 087-986-6975
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 408790

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Ей Би Си Козметикс“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Ей Би Си Козметикс събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето търговски услуги на www.sangado.bg, приемането и изпращането на поръчки и рекламни съобщения, въз основа на:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент, въвеждайки своите имейл, телефон, имена, адрес за доставка;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Ей Би Си Козметикс;
За целите на легитимния интерес на Ей Би Си Козметикс.
(2) Ей Би Си Козметикс е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на www.sangado.bg.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ей Би Си Козметикс събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на www.sangado.bg за поръчването на предлаганите стоки
осигуряване на доставка на Вашите поръчки до избран от Вас адрес;
регистрация на участник в събитие, организирано от Ей Би Си Козметикс;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
изпращане на информационни и промоционални съобщения.
подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) Ей Би Си Козметикс спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Ей Би Си Козметикс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Ей Би Си Козметикс?
Чл. 3. (1) Ей Би Си Козметикс извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в www.sangado.bg и изпълнение на получените поръчки за предлаганите от нас стоки.
Изпращане на информационни съобщения относно направените поръчки.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) Ей Би Си Козметикс обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за достака на поръчка)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Приготвяне и изпращане на направените поръчки
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в www.sangado.bg, между Ей Би Си Козметикс и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Ей Би Си Козметикс обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Ей Би Си Козметикс събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) Ей Би Си Козметикс не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Ей Би Си Козметикс само от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Ей Би Си Козметикс съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в www.sangado.bg. След изтичането на този срок, Ей Би Си Козметикс полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Ей Би Си Козметикс съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Ей Би Си Козметикс може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Ей Би Си Козметикс Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Ей Би Си Козметикс за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Ей Би Си Козметикс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Ей Би Си Козметикс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Ей Би Си Козметикс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Ей Би Си Козметикс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Ей Би Си Козметикс.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Ей Би Си Козметикс изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Ей Би Си Козметикс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Ей Би Си Козметикс.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Ей Би Си Козметикс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Ей Би Си Козметикс да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Ей Би Си Козметикс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Ей Би Си Козметикс имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Ей Би Си Козметикс, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Ей Би Си Козметикс директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Ей Би Си Козметикс да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ей Би Си Козметикс може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Ей Би Си Козметикс, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Ей Би Си Козметикс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Ей Би Си Козметикс не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За изпълнение на Вашите поръчки, Ей Би Си Козметикс предоставя Вашите имена, телефон, имейл и адрес за доставка на транспортната компания, която доставя поръчките.
Ей Би Си Козметикс съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България. Ей Би Си козметикс предоставя Вашите имейл и имена на email маркетинг платформа, чрез която се изпращат уведомителни и маркетинг съобщения от Ей Би Си Козметикс към Вас. Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на Ей Би Си Козметикс използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Списък на изпозваните бисквитки:

Token

Description

date_add

The date and time the cookie was created (in YYYY-MM-DD HH:MM:SS format).

id_lang

The ID of the selected language.

id_currency

The ID of the selected currency.

last_visited_category

The ID of the last visited category of product listings.

ajax_blockcart_display

Whether the cart block is "expanded" or "collapsed".

viewed

The IDs of recently viewed products as a comma-separated list.

id_wishlist

The ID of the current wishlist displayed in the wishlist block.

checkedTOS

Whether the "Terms of service" checkbox has been ticked (1 if it has and 0 if it hasn't)

id_connections

The connection ID of the visitor's current session.

id_customer

The customer ID of the visitor when logged in.

id_guest

The guest ID of the visitor when not logged in.

customer_lastname

The last name of the customer.

customer_firstname

The first name of the customer.

logged

Whether the customer is logged in.

passwd

The MD5 hash of the _COOKIE_KEY_ in config/settings.inc.php and the password the customer used to log in.

email

The email address that the customer used to log in.

id_cart

The ID of the current cart displayed in the cart block.

checksum

The Blowfish checksum used to determine whether the cookie has been modified by a third party. The customer will be logged out and the cookie deleted if the checksum doesn't match.

Data stored in an employee/administrator's cookie

Token

Description

date_add

The date and time the cookie was created (in YYYY-MM-DD HH:MM:SS format).

id_lang

The ID of the selected language.

id_employee

The ID of the employee.

lastname

The last name of the employee.

firstname

The first name of the employee

email

The email address the employee used to log in.

profile

The ID of the profile that determines which tabs the employee can access.

passwd

The MD5 hash of the _COOKIE_KEY_ in config/settings.inc.php and the password the employee used to log in. 

checksum

The Blowfish checksum used to determine whether the cookie has been modified by a third party. If the checksum doesn't match, the customer will be logged out and the cookie is deleted .

SANGADO Cookies

Cookies name

Description

Lifetime

1P_JAR

Used to gather website statistics, and track conversion rates.

60 Days

AID

Function of Google maps

60 Days

AMP_ECID_GOOGLE

If someone visits your site directly and accesses AMP pages, the Client ID is stored in this cookie

60 Days

APISID

Function of Google maps

60 Days

CONSENT

Stores the user's cookie consent state for the current domain

60 Days

G_ENABLED_IDPS

Helps us improve the content on our sites, by giving us basic tracking information. For example, the number of times you have visited, which search engine you came from, and the keyword you used.

60 Days

HSID

Function of Google maps

60 Days

NID

The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on.

60 Days

SAPISID

Function of Google maps

60 Days

SID

These cookies, provided by Google Inc., are used in conjunction with the Google+1 button to enable you to share information publicly, as part of your Google Profile.

60 Days

SIDCC

Security cookie to protect users data from unauthorised access

60 Days

SSID

These cookies, provided by Google Inc., are used in conjunction with the Google+1 button to enable you to share information publicly, as part of your Google Profile.

60 Days

UULE

These cookies are used to collect information about how visitors use our Site. We use the information to compile reports and to help us improve the Site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the Site, where visitors have come to the Site from and the pages they visited. If you do not allow these cookies we will not be able to include your visit in our statistics.

60 Days

_ga

Used to distinguish users

60 Days

_gid

Google Analytics uses this cookie to store and update a unique value for each page visited. The cookie is updated every time you submit the data to Google Analytics.

60 Days

vchideactivationmsg_vc11

Enables to send messages from contact form

60 Days