Най-продавани

ЕЙ БИ СИ КОЗМЕТИКС ООД е Администратор на Лични данни съгласно Удостоверение №408790 издадено от КЗЛД. 

Всички действия на ЕЙ БИ СИ КОЗМЕТИКС ООД са в съответствие с нормите установени от Закона за Защита на Личните Данни и допълнителните разпоредби, отнасящи се до защита на информацията в интернет. Защитата от нерегламентиран достъп и друг вид загуба или унищожение на лична информация са гарантирани от нашата техническа и организационна сигурност. 

Информацията предоставена при регистрация, както и всяка друга информация е поверителна. 
ЕЙ БИ СИ КОЗМЕТИКС ООД НЕ продава или разпространява вашите лични данни на трети лица – включително финансови институции и банки.