Категории

Още мнения от Facebook >


Най-продавани

 • МОМИНА СЪЛЗА
  МОМИНА СЪЛЗА

  Деликатна и чиста, според народните вярвания момината сълза носи късмет...

  22.00 лв.
 • ЧИСТО ЗЛАТО
  ЧИСТО ЗЛАТО

  Ароматът е вдъхновен от история за изкушения, страст и суета. Героинята...

  22.00 лв.
 • COSTA DEL SOL
  COSTA DEL SOL

  Ароматът на непринудената и свободолюбива жена. Вдъхновен от...

  22.00 лв.
 • ФРЕНСКИ ЛЮЛЯК
  ЛЮЛЯК

  Очарователен и нежен, люлякът е красив символ на пролетта. Олицетворява...

  22.00 лв.
 • ЖАСМИН
  ЖАСМИН

  Това чувствено цвете е символ на обичта, привързаността и единството....

  22.00 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ "Ей Би Си Козметикс" ООД УСЛУГИ

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е https://ec.europa.eu/

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Ей Би Си Козметикс" ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /www.sangado.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.sangado.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /www.sangado.bg/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на "Ей Би Си Козметикс" ООД.
4. След кликане на бутона "Продължи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошница /количка/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
5. "Ей Би Си Козметикс" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "Ей Би Си Козметикс" ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на "Ей Би Си Козметикс" ООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.
 
II. ДОСТАВКА
 
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, "Ей Би Си Козметикс" ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. "Ей Би Си Козметикс" ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "Ей Би Си Козметикс" ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, "Ей Би Си Козметикс" ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от "Ей Би Си Козметикс" ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката "Ей Би Си Козметикс" ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Ей Би Си Козметикс" ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 
"Ей Би Си Козметикс" ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на закупената стока гаранционните условия на съответните производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
 
IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до клиента, с изключение на промоционалните пакети. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.sangado.bg/.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява "Ей Би Си Козметикс" ООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /www.sangado.bg/.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на "Ей Би Си Козметикс" ООД  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Ей Би Си Козметикс" ООД услуги;
•    да уведомява незабавно "Ей Би Си Козметикс" ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети "Ей Би Си Козметикс" ООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www.sangado.bg/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "Ей Би Си Козметикс" ООД
 
15. "Ей Би Си Козметикс" ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /www.sangado.bg/.  
17. "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Ей Би Си Козметикс" ООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. "Ей Би Си Козметикс" ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /www.sangado.bg/.
17а. "Ей Би Си Козметикс" ООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. "Ей Би Си Козметикс" ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "Ей Би Си Козметикс" ООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Ей Би Си Козметикс" ООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "Ей Би Си Козметикс" ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@sangado.bg . "Ей Би Си Козметикс" ООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "Ей Би Си Козметикс" ООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. "Ей Би Си Козметикс" ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Ей Би Си Козметикс" ООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Ей Би Си Козметикс" ООД.  


 VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
23 "Ей Би Си Козметикс" ООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. "Ей Би Си Козметикс" ООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "Ей Би Си Козметикс" ООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а "Ей Би Си Козметикс" ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "Ей Би Си Козметикс" ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 
24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Ей Би Си Козметикс" ООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "Ей Би Си Козметикс" ООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /www.sangado.bg/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина  /www.sangado.bg/ е собственост на "Ей Би Си Козметикс" ООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "Ей Би Си Козметикс" ООД, съобразно българското законодателство.

X. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

29. Използвайки услугите предоставяни от SANGADO.bg, Вие се съгласявате че "Ей Би Си Козметикс" ООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Повече информация можете да намерите тук.

Ей Би Си Козметикс ООД

ул. Клокотница 35-37, София 

Телефон: 087-986-6975

ЕИК: 203156896

ЕЙ БИ СИ КОЗМЕТИКС ООД е Администратор на Лични данни съгласно Удостоверение №408790 издадено от КЗЛД.  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ